Čo je to EFT 

10.04.2020

Metóda EFT je revolúciou v terapii.

Ide o formu psychologickej akupresúry, využívajúcich poznatkov čínskej medicíny. Tvorcom metódy EFT je americký inžinier Gary Craig /na obrázku/ .

Od svojho vzniku sa EFT (Emotional freedom techniques) stalo najefektívnejšou metódou v novom terapeutickom smere nazývanom
ENERGETICKÁ psychológia.
Tento nový smer vníma ľudské telo ako komplexný systém myšlienok, emócií, Energií a spomienok. Ide o formu psychologickej akupresúry, využívajúcej poznatkov čínskej medicíny. Vychádza z predpokladu, že príčinou negatívnych emócií je porucha v našom energetickom systéme. EFT bolo pôvodne určené na prácu s negatívnymi emóciami. Čoskoro sa prišlo na to, že ich odstránením dochádza k množstvu pozitívnych vedľajších účinkov. Postupne sa teda EFT začalo používať rovno na fyzické problémy a úspech bol rovnako častý ako u emocionálnych problémov. Dnes sa táto metóda používa v celom svete a limity jej použitia sú dané iba limity toho, kto ju používa.