Koučing 

Koučink v oblasti vztahů

- celý život řešíme vztahy. Vztahy ovlivňují náš osobní, pracovní ale především partnerský život. Každý z nás se jednou za čas setká v této oblasti s výzvami, které je potřeba překonat. Někdy stačí dobrý přítel, který nás vyslyší. Jindy však potřebujeme věci konzultovat odbornější. Oblasti, kde můžete sami využít sílu a potenciál vztahového koučinku - jsu opravdu velké. Ať už jste single "a hledáte partnerku, přítele, přítelkyni pro vztah, ale jaksi se Vám v dané oblasti nedaří? Ale potřebujete zlepšit své mezilidské a kumunikačné vzorce pro lepší vztahy? Popřípadě máte partnerský vztah, je však potřeba na něm zapracovat? Nebo chcete řešit jinou oblast, osobnější a problematičtější ...? "

Rezervujte si termín  , +421 917 617 891 ,  v případě, že nebudu moci volat , ozvu se vám zpět.

Životní koučink (Life coaching) osobný , partnerský

je jedinečný a efektivní nástroj osobního rozvoje. Pomáhá v různých životních situacích bez ohledu na vzdělání, profesi, věk a společenský status. Je vhodný pro každého, v případě, že ho něco trápí, brzdí v životě nebo potřebuje nad něčím popřemýšlet. 


Rozhovor nebo série rozhovorů, ve kterém vedeme rozhovor tak, aby klient uvažoval o své dilematu / problému / cíli jinak, než uvažuje běžně. Během tohoto uvažování si klient vyjasňuje své postoje, hodnoty a záměry a volí způsoby chování, které jsou s nimi v souladu, tak aby se jeho realita měnila podle jeho záměrů.


koučovací ROZHOVOR 

Rozhovor trvající většinou 60 až 90 minut. Cílem koučovacího rozhovoru je pomoci klientovi uvědomit si, co je v dané věci pro něj důležité a najít čin nebo sérii činů, které povedou k vylepšení situace nebo dosažení cíle. Naším úkolem není poskytnout rady ale umožnit klientovi ujasnit si co je pro něj důležité a jak může všechno své vzdělání, schopnosti a zkušenosti použít tak, aby si vytvářel takovou pracovní a životní realitu, jakou si přeje. koučovací PROCES 

Série rozhovorů, rozložená v čase, jejímž cílem je pomoci klientovi definovat jeho hodnoty záměry a cíle a konkrétní kroky, které bude provádět, aby změnil svou realitu podle vlastních záměrů. Takový proces obvykle trvá 6 až 12 měsíců, během kterých se klient setkává s námi přibližně jednou měsíčně. Na začátku procesu mohou být setkání častěji na konci procesu méně časté.