Terapie


Konfrontácia s vlastnými problémami

Vďaka terapii sa klient prestáva vyhýbať svojim problémom, prestáva sa ich báť a učí sa im čeliť. Postupne sa teda učí zvládať svoje problémy a tiež získava pocit kompetentnosti - teda toho, že problémy zvládnuť dokáže.

Výklad poruchy poskytuje pacientovi možnost porozumět tomu, co se s ním děje. 

V terapeutickém procesu je nejdůležitější to, jak terapeut toto vysvětlení podává, jak mu klient rozumí a zda ho dokáže přijmout za své. Tento faktor bychom mohli volně rozšířit io podávání různých informací. Do terapie samozřejmě nechodí jen lidé trpící různými psychickými poruchami ale také ti, kteří procházejí náročným životním obdobím nebo ti, kteří se ocitli v situaci, se kterou si nevědí rady. I tímto může terapeut poskytovat různé informace související s jejich prožíváním či chováním, které klientovi pomohou porozumět svým problémům. Zároveň se tak učí vyznat se sám v sobě.

Emočné uvoľnenie

Klient má v terapii priestor pre seba a pre svoje emócie. Môže tu v bezpečnom prostredí prežiť a ventilovať akékoľvek súčasné či minulé pocity. Nemusí sa pritom báť, že mu terapeut povie, aby neplakal, alebo nebol nahnevaný, alebo že sa terapeut jeho pocitov zľakne.

Vzťah medzi terapeutom a klientom je základ

Možno to znie zvláštne, veď čo už na vzťahu medzi ľuďmi môže byť liečivé? No skutočnosť je taká, že práve toto je často spomínaný faktor, ktorý sa, ako môžeme očakávať, objavuje v každej psychoterapii. V každej terapii sa objavuje klient a terapeut. Avšak účinná a efektívna bude iba tá terapia, kde títo dvaja naviažu skutočný a dôverný vzťah. Klient verí, že mu terapeut pomôže a terapeut je rozhodnutý, že klientovi chce pomôcť a že mu poskytne prijatie a porozumenie.